Zarządzenia Dziekana

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zarządzeniami Dziekan Wydziału Humanistycznego.