• 12 LIS 18
  Zaproszenie na konferencję naukową

  Zaproszenie na konferencję naukową

  Problemy bezpieczeństwa. Obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego a zagrożenia militarne, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 23 listopada 2018 r.

  Konferencja została objęta patronatem honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Hinca.

  www.szczecin.uw.gov.pl

  Celem konferencji jest m.in.:

  • integracja środowiska naukowego, biznesu oraz administracji i służb mundurowych wokół szeroko zarysowanej teorii i praktyki zarządzania potencjałem obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych,
  • określenie wizji rozwoju obrony cywilnej i konieczności jej zmian będących podstawą kreatywnych zyskownych działań,
  • dokonanie oceny prawa
  • określenie zasad współpracy obrony cywilnej z wojskiem i podmiotami należącymi do systemu bezpieczeństwa powszechnego w udzielaniu pomocy ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych,
  • ocena ryzyka i zagrożeń oraz potencjału obrony cywilnej na szczeblu gminy (miasta) powiatu i województwa,
  • uściślenie metod, narzędzi, wskaźników i kryteriów ocen zarządzania potencjałem obrony cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego.

  Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników konferencji będą zagadnienia dotyczące m.in.:

  • sytuacji polityczno-militarnej w Polsce i na świecie,
  • sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie zachodniopomorskim,
  • historii powstania obrony cywilnej województwa zachodniopomorskiego,
  • potrzeby bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych.

  Obrady toczyć się będą w formie: wykładów wprowadzających i paneli dyskusyjnych.

  Uwaga! Ze względu na wcześniejsze przygotowanie monografii, w imieniu organizatorów Konferencji Naukowej proszę o dostarczenie:

  do dnia 15.10.2018 r. referatów/komunikatów i streszczenia do druku w formie elektronicznej do przewodniczącego konferencji na adres: e-mail: jpil@wp.pl.

  Zaproszenie na konferencję – informacje szczegółowe

  Karta zgłoszenia

  Program konferencji

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!