• 08 MAJA 17

  Wykład otwarty prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka

  „Rosja i Europa: historia i teraźniejszość”. 19 maja 2017 r. o godz. 11.30, sala 134, Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej 71-79

  Andrzej NowakAndrzej Nowak — ur. w 1960 r. w Krakowie; absolwent, a obecnie profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie dziejów Europy Wschodniej oraz badań porównawczych nad imperiami. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. of Virginia, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN; przewodniczący Rady Centrum Polsko–Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od 1980 roku zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego prowadzonego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. Od 1988 roku sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 roku do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 29 książek (m.in. Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsudskiego, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Pierwsza zdrada Zachodu: 1920 — zapomniany appeasement, pierwsze trzy z zaplanowanych 11 tomów Dziejów Polski) —w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy. Laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniany także trzykrotnie Nagrodą KLIO (dla najlepszej książki historycznej roku), Nagrodą literacką im. JózeFa Mackiewicza, Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego, Nagrodą im. Jerzego Giedroycia, Nagrodą naukową im. Włodzimierza Pietrzaka. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!