• 07 MAR 17

  Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo

  Konferencja naukowa pn. „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki” organizowana w dniu  14 marca br.

  Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą m.in. generał Marian Zacharski, oficer polskiego wywiadu cywilnego oraz Andrzej Milczanowski, minister spraw wewnętrznych w latach 1992–1995.

  Wojna jest jednym z najczęściej występujących zjawisk w dziejach ludzkości. Powody podejmowania walk, narzędzia ich prowadzenia oraz następstwa bywają wielorakie. Niezależnie od środków prowadzenia (armia, gospodarka, media) i zakresu działań (globalnie, regionalnie, punktowo), wojna jest stale obecna w otoczeniu człowieka. Nie jest ona zjawiskiem obojętnym, wprost przeciwnie – implikuje brak poczucia bezpieczeństwa, wzrastającą agresję czy niechęć do osób, zjawisk oraz instytucji kojarzonych z zagrożeniem. W trakcie obrad chcielibyśmy poruszyć problematykę zagrożeń związanych z wojną oraz jej skutków, modernizacji sił zbrojnych wobec rodzących się w trakcie walk wyzwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji polityki państw czy władców, i w końcu szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym oraz różnymi aspektami wdrażania w życie polityki bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione zjawiska zachodziły poprzez stulecia i zachodzą we współczesnym świecie. Mamy do czynienia z różnymi formami agresji, sposobami jej realizacji oraz powstrzymywania. Stale zmienia się stan naszej wiedzy z zakresu wojny i wojskowości; terminologia, zakres pojęć, organizacja sił zbrojnych ulegają przeobrażeniom niemal na naszych oczach – zapowiadają organizatorzy konferencji.

  Konferencja będzie kontynuacją podobnego przedsięwzięcia z roku ubiegłego. Obok  uczestników z Polski, wezmą w niej udział również goście z zagranicy.
  Obrady toczyć się będą w 6 panelach:

  – Stereotypy w historii wojskowości
  – Wojskowość a polityka i dyplomacja
  – Technika wojskowa i broń biologiczna, chemiczna oraz jądrowa – rozwój i przemiany
  – Sztuka wojenna od starożytności po współczesność
  – Bezpieczeństwo, wywiad, kontrwywiad, przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
  – Obrona terytorialna i organizacje paramilitarne

  Organizatorami konferencji są: 

  – Zakład Studiów Wojskowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
  – Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
  – Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki US
  – Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem Instytutu Politologii i Europeistyki US
  – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!