Terminy posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2018/19:

11.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

17.01.2019

14.02.2019

14.03.2019

18.04.2019

16.05.2019

19.06.2019