Terminy posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2016/17:

9 lutego 2017 r. o godzinie 12.00

9 marca 2017 r o godzinie 12.00

13 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00

11 maja 2017 r. o godzinie 12.00

27 czerwca 2017 r.o godzinie 9.00

Terminy posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2017/18:

21 września 2017 r.

19 października 2017 r.

16 listopada 2017 r.

7 grudnia 2017 r.

18 stycznia 2018 r.