Terminy posiedzeń Rad Wydziału na 2017 rok:

9 lutego 2017 r. o godzinie 12.00

9 marca 2017 r o godzinie 12.00

13 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00

11 maja 2017 r. o godzinie 12.00

27 czerwca 2017 r.o godzinie 9.00