Terminy posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2017/18:

22 września 2017 r., godz. 10.00

19 października 2017 r.

16 listopada 2017 r.

7 grudnia 2017 r.

18 stycznia 2018 r.