Terminy posiedzeń Rady Wydziału - Wydział Humanistyczny

Terminy posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2017/18:

18 stycznia 2018 r.8 lutego 2018 r.

15 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

17 maja 2018 r.

21 czerwca 2018 r.