• 06 LUT 19

  Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2019 r.

  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2019 r. Więcej informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji :www.policja.pl oraz w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.szczecin.kwp.gov.pl

  • 10 STY 19

  Uwaga Studenci: ważna informacja dot. aneksów

  Studenci (st. dzienni i zaoczni), którzy nie podpisali aneksów do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w US zobowiązane są do podpisania ich do dnia 15 stycznia br. Aneksy można podpisywać w pok. 188a, w godz. 10.00 – 14.00 (poniedziałek – piątek). Nie dotyczy to kierunku psychologia praz pierwszych roczników.

  • 19 GRU 18

  Lista absolwentów, którzy mogą starać się o umorzenie kredytu studenckiego

  Lista absolwentów

  • 06 GRU 18

  Uaktualnienie danych osobowych

  W przypadku zmiany dowodu osobistego lub adresu do korespondencji, student zobowiązany jest zgłosić się do Dziekanatu celem uaktualnienia danych.

Na skróty

 • Plany zajęć

  Plany zajęć dla poszczególnych kierunków i roczników studiów są zamieszczane na stronach poszczególnych Instytutów.
  Dziekanat nie układa planów!

 • Terminy zjazdów 2016/17

  Organizacja roku 2016/2017
  Studia niestacjonarne (zaoczne)