Stopnie i tytuły naukowe - Wydział Humanistyczny

Stopnie i tytuły naukowe

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki