Sekcja Informatyczno – Techniczna

Sekcja Informatyczno – Techniczna  (SI-T) wykonuje zadania związane z zakupem, administracją, instalacją, obsługą, naprawą oraz nadzorem nad sprzętem i oprogramowaniem informatyczno – audio – wizualnym znajdującym się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do zadań SI-T należy między innymi:

 • zapewnienie sprawnego działania informatycznego systemów eksploatowanych na WH
 • zapewnienie sprawnego działania systemów audiowizualnych eksploatowanych na WH
 • administracja siecią komputerową WH oraz siecią bezprzewodową WiFi
 • administracja serwerami WH
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury LAN, sieci bezprzewodowej WiFi, terminali PIAP, systemów audiowizualnych
 • zarządzanie serwerem radius i systemem dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi i terminali PIAP, administracja systemem retencji danych
 • zarządzanie pocztą elektroniczną pracowników WH
 • administrowanie serwisem www WH
 • archiwizacja danych
 • ustalanie polityki bezpieczeństwa
 • zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim
 • pomoc dla pracowników WH w zakresie obsługi systemów informatycznych oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, audiowizualnego
 • kontrola pracy komputerów i urządzeń z nimi powiązanych, usuwanie awarii sprzętu, instalacja sprzętu, konserwacja
 • zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla WH
 • nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego i kserokopiarek wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • zapewnienie bezawaryjnego działania oraz konserwacja sprzętu komputerowego, audiowizualnego w salach dydaktycznych
 • prowadzenie dokumentacji sprzętu oraz oprogramowania nadzorowanego przez SI-T
 • współpraca z portalem informacyjno-ogłoszeniowym
 • doradztwo przy tworzeniu stron www oraz zarządzanie stronami organizacji WH
 • zarządzanie systemem płatnych reklam w serwisie whus.pl
 • administracja i zarządzanie systemem ECP
 • zarządzanie systemem nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania
 • aktualizowanie licencji na oprogramowanie antywirusowe
 • bieżąca pomoc przy obsłudze sprzętu oraz oprogramowania dla pracowników podczas prowadzenia zajęć
 • udzielanie porad technicznych użytkownikom sieci
 • opracowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych i innych
 • prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach WH
 • administracja i zarządzanie SKD
 • administracja i zarządzanie platformą streamingową WH
 • administracja i zarządzanie Wydziałowym Centrum Informatyczno Obliczeniowym
 • administracja i zarządzanie Interaktywnym Centrum Komunikacji i Badań Społecznych
 • administracja i zarządzanie systemem audiowizualnym Sali Kongresowej WH

Zdalna pomoc techniczna dla pracowników WH

 • kliknąć na ikonę

 • zapisać plik na dysk
 • uruchomić plik.
 • zakupy sprzętu realizowane są przez kierownika Sekcji Informatyczno – Technicznej – tel. 91 – 444 3446 (po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana)
 • katalog sprzętu
 • w wyniku przetargu została podpisana nowa umowa SelectPlus przez US (28.03.2014 – 27.03.2017) na podstawie Umowy Microsoft SelectPLUS Nr S1015362z dnia 20 grudnia 2013 roku, zawartą pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższegoa Microsoft Ireland Operations Limited B.V.
 • zakupiony pakiet STATISTICA Data Miner+Text Miner wersja 10 wraz z dodatkiem do analiz marketingowych i rynkowych jest ważna do 30.09.2017 roku.
 • zakupy oprogramowania (licencji) realizowane są przez kierownika Sekcji Informatyczno – Technicznej – tel. 91 – 444 3446 (po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana)

Wsparcie dla studentów niewidomych i niedowidzących na WHUS

Wydział Humanistyczny oferuję pomoc studentom niewidomym i niedowidzącym w przygotowaniu materiałów do zajęć w języku Braille’a.

Posiadany sprzęt:

drukarka Index Everest – D V4, skaner Plustek 3600 OpticBook, klawiatura Braillex EL 66s

Posiadane oprogramowanie:

ABBYY Fine Reader 10 Prof., The Duxbury Braille Translator DBT 11.1 SR3, SuperNowa 11.54

 

Istnieje możliwość przesłania materiałów do wydruku na adres: admin@whus.pl (po wcześniejszych ustaleniach)

Księga identyfikacji wizualnej Wydziału

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych

Sekcja Informatyczno – Techniczna 

ul. Krakowska 71 – 79

71 – 017 Szczecin

 

 

Kierownik Sekcji Informatyczno – Technicznej

mgr inż. Tomasz Rudak

pok. 137 (ICKiBS)

e-mail: tomasz.rudak@whus.pl

tel. 91 – 444 – 3446

 

Technik Secji Informatyczno – Technicznej

Michał Orowicz

pok. 136 (ICKiBS)

e-mail: michal.orowicz@whus.pl

tel. 91 – 444 – 3439

 

Technik Sekcji Informatyczno – Technicznej

Tomasz Molka

pok. 136 (ICKiBS)

e-mail: tomasz.molka@whus.pl

tel. 91 – 444 – 3439