Regulamin studiów doktoranckich obowiąz. od 2017/2018

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Indywidulana organizacja studiów doktoranckich (IOS)

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich