Regulamin i programy studiów

Pliki do pobrania:

Regulamin studiów doktoranckich 2017/2018

Regulamin studiów doktoranckich 
obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Indywidualna organizacja studiów doktoranckich (IOS)

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich