Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNS z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego , dydaktycznego i praktyki pedagogicznej.

Słuchaczami studiów mogą być:
Osoby , które ukończyły studia I lub II stopnia.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wymagane dokumenty:
• Odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy, deklaracja rat
• zdjęcia 2 szt.,
• kserokopia dowodu osobistego.
Opłata:
1300 zł za semestr

Kierownik:   dr Małgorzata Moś

email: malgorzataanna@onet.eu

tel. 607 920 333

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

mgr Justyna Stolarska (pokój nr 193)
email: justyna.jablonska@usz.edu.pl
tel. 91 444 3351

 

Miejsce odbywania zajęć:

INSTYTUT PEDAGOGIKI
ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin

 

PLANY ZAJĘĆ:

Plan zajęć PP_V ed 3 sem_18-19 stycznia 2019

Plan zajęć PP_VI ed 1 sem_18-19 stycznia 2019

 

Terminy zjazdów – semestr zimowy:

SEMESTR   I   2018/2019 – zajęcia: s. 43  ul. Ogińskiego

SEMESTR   III   2018/2019 – zajęcia: s. 2  ul. Ogińskiego

 

28.09.2018 – 29.09.2018

12.10.2018 -13.10.2018

09.11.2018 – 10.11.2018

23.11.2018 – 24.11.2018

07.12.2018 – 08.12.2018

18.01.2019 – 19.01.2019

22.02.2019 – 23.02.2019

09.03.2019  EGZAMIN   (semestr III)