Przestrzeń Sztuki Wydziału Humanistycznego

Obcowanie ze sztuką jest wyrazem głęboko zakorzenionych potrzeb estetycznych człowieka i świadectwem jego wysokiej kultury. Uczestnictwo w artystycznych wydarzeniach to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu. Artystyczna myśl staje się często doskonałą inspiracją do naukowych poszukiwań i bywa zaczynem najdonioślejszych odkryć. Obecność wśród obrazów, rzeźb, podobnie jak obecność wśród książek, uszlachetnia i uwrażliwia człowieka. Dodaje wzniosłości instytucjom kulturalnym i naukowym.

PosterWHol, Galeria Szczecina Humanistycznego i Sala 155 to miejsca, w których spotyka się myśl naukowa z myślą artystyczną. W galeryjnej przestrzeni na co dzień tętni życie.  Podczas wykładów, seminariów i konferencji  przez wydziałowe wnętrza przewijają się oprócz studentów liczni goście, naukowcy z Polski i zagranicy, ludzie wielkiego formatu. Swoją działalnością Przestrzeń Sztuki WH promuje artystów, zawodowców wnoszących interesujące treści i wysokiej jakości formę.

Wydarzenia w obrazach

4 października, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 w Galerii Szczecin Humanistycznego na Wydziale Humanistycznym US pojawiła się także nowa wystawa. Tym razem podziwiać można niezwykłe impresyjne i post-impresyjne dzieła z końca XIX wieku.

„Dla impresjonisty malowanie z natury nie jest malowaniem przedmiotu, lecz urzeczywistnieniem wrażeń” powiedział niegdyś Paul Cezanne.

Impresjonizm stał się symbolem rewolucji w sztuce. Tworzący w tym nurcie malarze byli bystrymi i odważnymi buntownikami. Ich przełomowe koncepcje dojrzewały w murach prywatnych szkół plastycznych w Paryżu już w latach 60. XIX wieku. Wyraziste pociągnięcia pędzla, unikanie (bardzo modnych wcześniej) szczegółów, malarski gest – były w owych czasach powodem do kpiny, świadectwem braku artystycznego kunsztu. Wyśmiewani i odrzucani artyści roztaczali jednak swoje fantastyczne wizje malarskie. W latach 80. i 90. XIX wieku impresjoniści zaczęli rozwijać własne metody wrażeniowego malarstwa indywidualizując tym samym swą sztukę.

Roger Fry, brytyjski krytyk sztuki, który zorganizował w 1910 roku w Londynie wystawę prac Maneta, Cézanna, Gaugina, van Gogha, Seurata i innych  nadał jej tytuł „Manet and the Post-Impressionists”. Termin postimpresjonizm do dzisiejszego dnia używany jest właśnie jako określenie nurtu, który wyłonił się z impresjonizmu. To pokłosie sztuki impresyjnej cechowało się różnorodnością stylów i metod malowania.

Od 10 lipca 2018 r. w Galerii SH można podziwiać wystawę prac malarskich i rysunkowych artystów amatorów w wieku od 16 do 65 lat, które zostały zrealizowane na plastycznych zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Pedagogiki.

Każde zajęcia rozpoczynają się od postawienia problemu plastycznego (problemu przestrzeni, perspektywy, światła, barwy, kompozycji itp.), omówienia techniki i tematu. Proste martwe natury są pretekstem do obserwacji wycinka rzeczywistości i jego analizy formalnej co sprzyja wyostrzaniu świadomości wizualnej oraz określaniu cech przestrzeni, kształtów i proporcji brył. Szereg żmudnych ćwiczeń, etiud studyjnych rozwija także umiejętności warsztatowe niezbędne do wyrażania przyszłych koncepcji czy wizji. Studium postaci, akt, portret to grupa ćwiczeń mających na celu analizę anatomiczną. Układ ścięgien, mięśni, kości determinuje zewnętrzne cechy postaci, jej kinetykę. Istotnym elementem metodyki nauczania są także zadania kreatywne, koncepcyjne, w których student ma za zadanie odnieść się poprzez plastyczną metaforę, symbol do ciekawych tematów filozoficznych, społecznych, zjawisk kulturowych czy subiektywnych przemyśleń. Na wystawie prezentujemy efekty tych działań. Obrazy zostały wykonane w różnych technikach – rysunek ołówkiem, kredką, patykiem i tuszem, pastelem a także malarstwo akrylem i temperą.

Przedstawione prace zostały wykonane pod kierunkiem artystów plastyków – dr Agnieszki Materne, dr Mikołaja Materne (pracowników US) przy współpracy z dr Sylwią Godowską.

13 grudnia 2017 r. w Galerii Szczecina Humanistycznego po raz kolejny zawisły nowe obrazy.  Tym razem podziwiać możemy malarstwo szczecińskiej artystki, dr hab. Wiesławy Markiewicz, prof. AS. Wernisaż poprzedzony był ciekawym wykładem nt. historii sztuki i jej związków ze współczesną rzeczywistością społeczną.

Twórczość Wiesławy Markiewicz to przede wszystkim kolor.  Pejzażystka i kolorystka pokazuje nam świat bardzo szeroko, z dalekiej perspektywy bez zbędnych detali. Szczegóły celowo gubią się gdzieś za smugami światła, a pejzaże stają się grą barwnych płaszczyzn i plam. Przedstawiane na obrazach plastyczne transformacje natury mają ewidentnie afirmatywny charakter – to malarski zachwyt artystki nad kształtem i barwą świata. Dlatego prezentowane w galerii obrazy niesamowicie pozytywne nastrajają. Szczególnie gdy dookoła jesienno-zimowa szaruga!

W środę, dnia 18 października o godz 12.00 nastąpiło otwarcie wystawy plakatu Profesora Leszka Żebrowskiego.

Różnorodność stylistyczna, doskonały warsztat to cechy twórczości Żebrowskiego. Pięć smaków to pięć różnych technik zastosowanych w ich kreacji. Oprócz prac wykonanych w najnowszych technikach cyfrowych możemy odnaleźć te najciekawsze, zrealizowane w tradycyjnych technikach – pasteli, kolażu, rysunku, aerografu. Techniki te są dziś już niestety rzadkością wśród młodych twórców plakatu, dlatego z tym większą radością i smakiem zagłębiamy się w cudowny świat wyobraźni artysty.

W dniu 24 maja 2017 r. na Wydziale Humanistycznym nastąpiła inauguracja działalności Galerii Szczecina Humanistycznego.

Na nasze zaproszenie (po raz pierwszy w Zachodniopomorskim) specjalnym gościem inauguracji był jeden z czołowych światowych plakacistów – mieszkający w Paryżu Michał Batory (przyleciał z Francji specjalnie na nasze wydarzenie!).

Oprócz 40 swoich plakatów artysta zaprezentował serię słynnych okładek do książek opublikowanych nakładem wydawnictwa Drzewo Babel.

Wśród naszych gości pojawiła się również Pani Justyna Szypura-Swierczewski polska malarka z Düsseldorfu oraz Panie Barbara Stępień i Magda Malejczyk z wydawnictwa Drzewo Babel. Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wybitny historyk sztuki wygłosił fascynujący, acz krótki wykład na temat polskiej sztuki na emigracji. Kuratorem wystawy był Mikołaj Materne.

Plakat to obraz, który oprócz swej formalnej wartości zaopatrzony jest w istotną treść. Dla twórcy jest najbardziej uniwersalnym sposobem skomunikowania się z odbiorcą. Werbalny przekaz staje się tu zbędny lub mało istotny. Dobry obraz musi uwieść widza formą. To warunek niezbędny do skoncentrowania uwagi na dłużej i zachęta do wgłębienia się w jego istotę.

Bywają plakaty, które zachwycają wyrafinowaniem rysunkowej kreski lub malarską strukturą, są i takie, które realizowane są techniką kolażu lub zręcznym fotomontażem. Bogactwo i atrakcyjność form potęguje w plakacie wrażenie nadając mu estetyzującego a wręcz ozdobnego charakteru. Treść rodzi się dzięki formie i nie może bez niej istnieć. Istotną cechą twórczości Lexa Drewinskiego jest jednak ograniczanie formy. Artysta z mistrzowską gracją omija co zbędne redukując obrazy do absolutnego minimum. Nie kokietuje widza efektami i detalami. Dzięki temu obrazy stają się niezwykle czytelne i jedyne w swoim rodzaju. Profesora Lexa Drewinskiego nie trzeba przedstawiać. Ten urodzony w Szczecinie artysta stał się jednym z bardziej cenionych artystów, plakacistów na świecie.

Profesor, o którym mowa był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Szczecin Humanistyczny”. Spotkanie miało formułę nieco inną niż zwykle, była to właściwie prezentacja dorobku twórczego artysty opatrzona komentarzem. Fantastyczna okazja do wgłębienia się w filozofię jego twórczości, zrozumienia zawiłości narodzin każdego obrazu, który swe życie zawdzięcza przeżyciom, konkretnym wydarzeniom.