• 05 GRU 18

  Projekt „Kultura-Edukacja-Kompetencje”

  Wydział Humanistyczny uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wysokości 1918677,00

  Projekt Kultura-Edukacja-Kompetencje nr projektu: WND-POWR.03.01.00-00-KN17/: konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

  dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 21 miejsce na liście rankingowej (53 pozytywnie ocenione wnioski).

   

  W nadchodzącym roku akademickim uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów drugiego stopnia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną. Program studiów został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym US kierowanej przez Panią Dziekan WH dr hab., prof. US Urszulę Chęcińską. Proponowany kierunek studiów powstał w wyniku współpracy z placówkami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne naszego miasta. Został pozytywnie oceniony w trakcie procedury konkursowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i otrzymał dofinansowanie. W ramach projektu wsparcie na podniesienie kwalifikacji otrzyma 96 studentów zrekrutowanych do realizacji projektu w latach 2019-2021. Przewidywany pogram studiów poza programem obowiązkowym przewiduje realizacje zajęć w zakresie kursu pomocy przedmedycznej oraz dodatkowym kursem języka obcego – oba zakończone możliwością otrzymania certyfikatu poza tym finansowaniem udziału w letnim obozie artystycznym w zakresie: tańca, malarstwa, zajęć muzealnych i kursu gry w szachy (najnowsze standardy podstawy programowej wczesnej edukacji).

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!