Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w dyscyplinie historia, pedagogika i nauki o polityce.