Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych - Wydział Humanistyczny