Nasza strona na facebooku, informacje aktualizowane na bieżąco >> WEJDŹ


BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIĘ – kliknij


W dniu 24 stycznia 2019 roku gościem w Pracowni Badań Wyborczych był poseł Leszek Dobrzyński. Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Rozmowa nie tylko o wyborach, lecz też o czasach PRL i aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Poseł Leszek Dobrzyński jest znany z organizowania wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych…więc zaśpiewaliśmy razem „Wojenko, wojenko”…


W dniu 22 stycznia 2019 roku gościem w pracowni badań wyborczych był Igor Podeszwik z Inicjatywy Miejskiej „Nowy Szczecin”, kandydat do Rady Miasta Szczecin w ostatnich wyborach samorządowych, nominowany w zeszłym roku do Nagrody Szczupaka za działalność na rzecz Szczecina. Spotkanie prowadził dr Janusz Jartyś. Dyskusja o kampanii, rewitalizacji przestrzeni miejskiej, działaniach władz i problemach Szczecina… oraz o tym czy jako jego mieszkańcy mamy się czym chwalić…


W dniu 10 stycznia 2019 roku w Pracowni Badań Wyborczych spotkaliśmy się z posłem Bartoszem Arłukowiczem. Spotkanie w ramach cyklu „Moje kampanie wyborcze”, ale nie tylko wybory były tematem dyskusji. Było też o pracy parlamentarzysty, ministra zdrowia, opozycji, koalicji, przeszłości i przyszłości…meandrach polskiej polityki


20 grudnia  2018 roku w ramach cyklu spotkań „W samo południe” gościliśmy w pracowni Michała Kaczmarka, dziennikarza (Radio Plus, wSzczecinie.pl) oraz rzecznika prasowego (Centrum Kultury Eroregionu Stara Rzeźnia, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie). Rozmawialiśmy o pracy dziennikarza, rzecznika oraz o ostatnich wyborach samorządowych.


W środę, 12 grudnia 2018 roku, gośćmi w Pracowni Badań Wyborczych byli uczniowie oraz dyrektor Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie Pan Artur Sawczuk. Temat spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku – „Plakat wyborczy, sztuka i kicz”.


W dniu 29 listopada 2018, odbyło się spotkanie z Dominiką Jackowski, radną Rady Miasta Szczecin z Koalicji Obywatelskiej a także radną Rady Osiedla Gumieńce, architekt, prezeską Stowarzyszenia Lepszy Szczecin. Rozmawialiśmy między innymi o doświadczeniach z prowadzenia ostatniej kampanii wyborczej, pracy radnej, aktywności kobiet w polityce i wyborach do rad osiedli.


W dniu 28 listopada 2018, w pracowni w ramach cyklu „Moje kampanie wyborcze” mieliśmy przyjemność gościć Joannę Agatowską, od szesnastu lat radną Świnoujścia z ramienia SLD. W tym roku kandydatkę na prezydenta tego miasta. Wybór tego dnia był nieprzypadkowy. Akurat przypadała okrągła rocznica stu lat od uzyskania praw wyborczy przez kobiety w Polsce. Temat rozmowy dotyczył kampanii wyborczych, w których uczestniczyła Joanna Agatowska, a było ich sporo, oraz aktywności kobiet w polskiej polityce.


W Pracowni Badań Wyborczych odbyło się 22 listopada 2018 spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Gościem był Senator RP Grzegorz Napieralski. Absolwent szczecińskiej politologii. Była przy okazji pewna rocznica…otóż dwadzieścia lat temu, w wyborach samorządowych 1998 roku, Grzegorz po raz pierwszy kandydował w wyborach…do Rady Miasta Szczecin. W 2002 został radnym, w 2004 posłem, w 2015 roku senatorem. Najwięcej miejsca w dyskusji zajęły oczywiście wybory prezydenckie 2010 roku, w których osiągnął trzeci wynik. Obecnie nie należy do partii politycznej. W latach 2005 – 2008 był sekretarze generalnym a w latach 2008 – 2011 przewodniczącym SLD.


W dniu 31 października 2018 gościliśmy w pracowni uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach. Zajęcia z cyklu „Wybory w demokratycznej Polsce. Barwy kampanii”.

 


W dniu 25 października 2018 roku odbyły się w pracowni warsztaty „Forum Młodego Obywatela” z udziałem podopiecznych Centrum Młodzieżowego „Przystań” prowadzonego przez Fundację Akcja Serducho. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy wśród młodych ludzi o zjawiskach, mechanizmach i procesach zachodzących w otaczającym ich świecie, wprowadzenie w przestrzeń społeczno – polityczną. Tematem spotkania były wybory. Podopieczni zostali wcześniej poproszeni o obserwowanie kampanii wyborczej, wykonywanie zdjęć materiałów wyborczych pojawiających się na ulicach miasta. Oczywiście wszyscy za bardzo ciekawe zdjęcia otrzymali nagrody. A przy okazji, w czasie prowadzonych zajęć, mogli głosować i wrzucić głos do urny…prawie jak dorośli.


23 października 2018 roku w pracowni gościliśmy uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie. W zajęciach z cyklu „Wybory w demokratycznej Polsce. Barwy kampanii” uczestniczyły kolejno trzy klasy. Uczniowie mogli między innymi zobaczyć materiały, plakaty i ulotki z wyborów od 1989 roku aż po tegoroczne wybory samorządowe.


W dniu 12 października 2018 roku odbyło się seminarium naukowe „Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja”. Debata wokół książki pod takim tytułem. Zorganizowane przy współpracy z Fundacją im. Friedrycha Eberta oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Referaty wygłosili między innymi dr hab. prof. UKW Filip Pierzchalski, dr hab. Anna Pacześniak (UWr) oraz dr Bartosz Rydliński (UKSW).

 


W dniu 11 października 2018 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Obywatel w niepodległej Polsce. Kampanie wyborcze”. Udział w nich wzięli podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło kampanii wyborczych w Polsce po 1989 roku, uczestnictwa w wyborach i procesu głosowania.


28 czerwca 2018 r. w Pracowni Badań Wyborczych odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Tym razem gościem był Piotr Kęsik. Radny miasta Szczecin w latach 1998 – 2014. Tematy podjęte w dyskusji dotyczyły m. in. różnych metod i technik stosowanych w prowadzonych kampaniach wyborczych do rady miasta, konstruowania materiałów wyborczych oraz sposobów prowadzenia kampanii. Szczególne zainteresowanie wzbudziły doświadczenia z prowadzonych kampanii „od drzwi do drzwi” w północnych dzielnicach Szczecina.


W dniach 12 – 13 czerwca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Socjotechnika w polityce”. Kilka zdjęć z obrad w panelach prowadzonych w pracowni.


15 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Gościem był poseł Norbert Obrycki. Studenci i doktoranci mogli między innymi porozmawiać o kulisach prowadzenia działań wyborczych, strategiach, planowaniu i budowaniu wizerunku.

 


Dzień Kobiet stał się doskonałą okazją do spotkania z aktywnymi w lokalnej polityce kobietami. 8 marca Pracownię Badań Wyborczych odwiedziły radne Miasta Szczecin Małgorzata Jacyna-Witt i Urszula Pańka. Dyskusja w gronie studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczyła głównie kampanii wyborczych, w których brały udział zaproszone panie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”.


Konferencja Naukowa „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”

W dniu 28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Tym samym kobiety uzyskały prawa wyborcze. Z okazji 100 – lecia tego wydarzenia Pracownia Badań Wyborczych, Zakład Teorii Polityki i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizują konferencję naukową poświęconą tematyce praw kobiet.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki. Do udziału w niej zapraszamy politologów, socjologów, filozofów, prawników, historyków
i przedstawicieli innych dyscyplin. Przewidujemy także udział przedstawicielek organizacji kobiecych. Proponujemy ujęcie tematu w ramach następujących obszarów dyskusyjnych:
I Prawa wyborcze kobiet
II Kwoty i parytety w polskich wyborach
III Tło historyczne wyborów z udziałem kobiet
IV Polskie partie polityczne wobec praw kobiet
V Kobiety w kampaniach wyborczych
VI Preferencje wyborcze kobiet
VII Media wobec tematyki praw kobiet
VIII Prawa wyborcze kobiet a kontekst międzynarodowy
IX Prawa kobiet – prognozy

Formularz zgłoszeniowy

Opłata konferencyjna wynosi:
dla pracowników samodzielnych, niesamodzielnych oraz osób spoza środowiska naukowego: 350 PLN, dla doktorantów i studentów: 200 PLN i obejmuje wyżywienie (obiad, uroczystą kolację i przerwy kawowe), materiały konferencyjne oraz wydanie monografii.

Zapraszając do uczestnictwa w konferencji zwracamy się z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5 lutego 2018 r. na adres: katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl
Odpowiedź o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przesłana do 9 lutego 2018 r.
Opłata konferencyjna do 1 marca 2018 r.
Informacje dotyczące m.in. numeru konta, oraz szczegółowego programu konferencji przesłane zostaną uczestnikom drogą mailową w kolejnych komunikatach.
Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl
Telefon: 91 444 32 48
Adres do korespondencji:
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownia Badań Wyborczych.
Ul. Krakowska 71 -79, 71-017 Szczecin

Relacja fotograficzna z wydarzenia:


15 stycznia 2018 r.
Kolejna grupa Uczestników warsztatów politologicznych „Wybory. Czy potrafimy głosować?”
Projekt realizowany w Pracowni Badań Wyborczych z udziałem Słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora.

11 grudnia w Pracowni gościli  uczniowie Liceum Plastycznego w Szczecinie z dyrektorem szkoły Panem Arturem Sawczukiem. Temat spotkania „Plakat wyborczy. Sztuka i kicz”.


4 grudnia w Pracowni Badań Wyborczych gościliśmy słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Warsztaty politologiczne ” Wybory. Czy potrafimy głosować?” prowadził Profesor Łukasz Tomczak.

 


Pierwsze spotkanie z cyklu „W samo południe” z Ynoną Husaim – Sobecką, dziennikarką, zastępcą redaktora naczelnego „Głosu Szczecińskiego”.

Pani redaktor mówiła o swoich doświadczeniach zawodowych, pierwszych krokach w pracy dziennikarza, wywiadach, które przeprowadzała z wieloma politykami. Poruszony został także temat relacji między światem polityki a światem mediów. 11.05.2017

 

 


Konsultacje społeczne dotyczące kart do głosowania. Spotkanie z Panem Waldemarem Gorzyckim, dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.  29.06.2017

 


 

1 czerwca w Pracowni Badań Wyborczych gościem „Czwartkowych spotkań politologów” był Pan Rafał Niburski, radny Rady Miasta Szczecin.