Nasza strona na facebooku, informacje aktualizowane na bieżąco >> WEJDŹ


BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIĘ:

  • 22 września 2017 roku, podczas działań promujących studia wyższe wśród uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego pod nazwą  „Salon Maturzystów. Perspektywy”, Pracownia Badań Wyborczych, we współpracy z Pracownią Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych przeprowadziła badanie, pn. Symulacja społeczna wyborów (posiadające charakter zwiadu badawczego), nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą. Miejscem badania były pomieszczenia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: Centrum Badań Socjologicznych, Pracowni Badań Wyborczych oraz sala badań kognitywnych nad komunikacją. Oprócz aspektu badawczego, symulacja społeczna była specjalnie przygotowanym, dla uczestników Perspektyw, działaniem społecznym, w ramach którego przybliżono uczniom szkół średnich województwa zachodniopomorskiego specyfikę studiów na Wydziale Humanistycznym, ukazano wyjątkowego charakteru tych studiów oraz pokazano jakie umiejętności można tutaj zdobyć.
  • W dniach: 15 i 18 listopada oraz 4 grudnia 2017 roku Pracownia  Badań Wyborczych oraz Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych przeprowadziły pierwszy i drugi cykl badań nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą.
    Badania realizowane są przy zastosowaniu trzech technik gromadzenia danych: obserwacji ukrytej, ankiety indywidualnej oraz zogniskowanego wywiadu grupowego.
    Miejscem badania są pomieszczenia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: sale Centrum Badań Socjologicznych oraz sala Pracowni Badań Wyborczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 11 października 2018 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Obywatel w niepodległej Polsce. Kampanie wyborcze”. Udział w nich wzięli podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło kampanii wyborczych w Polsce po 1989 roku, uczestnictwa w wyborach i procesu głosowania.


28 czerwca 2018 r. w Pracowni Badań Wyborczych odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Tym razem gościem był Piotr Kęsik. Radny miasta Szczecin w latach 1998 – 2014. Tematy podjęte w dyskusji dotyczyły m. in. różnych metod i technik stosowanych w prowadzonych kampaniach wyborczych do rady miasta, konstruowania materiałów wyborczych oraz sposobów prowadzenia kampanii. Szczególne zainteresowanie wzbudziły doświadczenia z prowadzonych kampanii „od drzwi do drzwi” w północnych dzielnicach Szczecina.


W dniach 12 – 13 czerwca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Socjotechnika w polityce”. Kilka zdjęć z obrad w panelach prowadzonych w pracowni.


15 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Moje kampanie wyborcze”. Gościem był poseł Norbert Obrycki. Studenci i doktoranci mogli między innymi porozmawiać o kulisach prowadzenia działań wyborczych, strategiach, planowaniu i budowaniu wizerunku.

 


Dzień Kobiet stał się doskonałą okazją do spotkania z aktywnymi w lokalnej polityce kobietami. 8 marca Pracownię Badań Wyborczych odwiedziły radne Miasta Szczecin Małgorzata Jacyna-Witt i Urszula Pańka. Dyskusja w gronie studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczyła głównie kampanii wyborczych, w których brały udział zaproszone panie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”.


Konferencja Naukowa „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”

W dniu 28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Tym samym kobiety uzyskały prawa wyborcze. Z okazji 100 – lecia tego wydarzenia Pracownia Badań Wyborczych, Zakład Teorii Polityki i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizują konferencję naukową poświęconą tematyce praw kobiet.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki. Do udziału w niej zapraszamy politologów, socjologów, filozofów, prawników, historyków
i przedstawicieli innych dyscyplin. Przewidujemy także udział przedstawicielek organizacji kobiecych. Proponujemy ujęcie tematu w ramach następujących obszarów dyskusyjnych:
I Prawa wyborcze kobiet
II Kwoty i parytety w polskich wyborach
III Tło historyczne wyborów z udziałem kobiet
IV Polskie partie polityczne wobec praw kobiet
V Kobiety w kampaniach wyborczych
VI Preferencje wyborcze kobiet
VII Media wobec tematyki praw kobiet
VIII Prawa wyborcze kobiet a kontekst międzynarodowy
IX Prawa kobiet – prognozy

Formularz zgłoszeniowy

Opłata konferencyjna wynosi:
dla pracowników samodzielnych, niesamodzielnych oraz osób spoza środowiska naukowego: 350 PLN, dla doktorantów i studentów: 200 PLN i obejmuje wyżywienie (obiad, uroczystą kolację i przerwy kawowe), materiały konferencyjne oraz wydanie monografii.

Zapraszając do uczestnictwa w konferencji zwracamy się z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5 lutego 2018 r. na adres: katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl
Odpowiedź o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przesłana do 9 lutego 2018 r.
Opłata konferencyjna do 1 marca 2018 r.
Informacje dotyczące m.in. numeru konta, oraz szczegółowego programu konferencji przesłane zostaną uczestnikom drogą mailową w kolejnych komunikatach.
Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl
Telefon: 91 444 32 48
Adres do korespondencji:
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownia Badań Wyborczych.
Ul. Krakowska 71 -79, 71-017 Szczecin

Relacja fotograficzna z wydarzenia:


15 stycznia 2018 r.
Kolejna grupa Uczestników warsztatów politologicznych „Wybory. Czy potrafimy głosować?”
Projekt realizowany w Pracowni Badań Wyborczych z udziałem Słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora.

11 grudnia w Pracowni gościli  uczniowie Liceum Plastycznego w Szczecinie z dyrektorem szkoły Panem Arturem Sawczukiem. Temat spotkania „Plakat wyborczy. Sztuka i kicz”.


4 grudnia w Pracowni Badań Wyborczych gościliśmy słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Warsztaty politologiczne ” Wybory. Czy potrafimy głosować?” prowadził Profesor Łukasz Tomczak.

 


Pierwsze spotkanie z cyklu „W samo południe” z Ynoną Husaim – Sobecką, dziennikarką, zastępcą redaktora naczelnego „Głosu Szczecińskiego”.

Pani redaktor mówiła o swoich doświadczeniach zawodowych, pierwszych krokach w pracy dziennikarza, wywiadach, które przeprowadzała z wieloma politykami. Poruszony został także temat relacji między światem polityki a światem mediów. 11.05.2017

 

 


Konsultacje społeczne dotyczące kart do głosowania. Spotkanie z Panem Waldemarem Gorzyckim, dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.  29.06.2017

 


 

1 czerwca w Pracowni Badań Wyborczych gościem „Czwartkowych spotkań politologów” był Pan Rafał Niburski, radny Rady Miasta Szczecin.