Praca na Wydziale Humanistycznym

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy

Oświadczenie - zgoda na wliczenie do minium kadrowego

Oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy PoSW

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (Katedra Pedagogiki Ogólnej)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (Katedra Wczesnej Edukacji)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (Katedra Dydaktyki Ogólnej)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Pedagogiki

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Socjologii

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki (nauki o polityce)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki (nauki o polityce)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki
(nauki o bezpieczeństwie/nauki o kulturze fizycznej)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii i Europeistyki
(nauki o obronności/nauki o bezpieczeństwie)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii i Europeistyki
(nauki o polityce)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
(archeologia)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
(archeologia)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
(historia historiografii)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
(historia najnowsza Pomorza Zachodniego)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych (archeologia)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych (historia)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii