Praca na Wydziale Humanistycznym

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy

Oświadczenie - zgoda na wliczenie do minium kadrowego

Oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy PoSW