Praca na Wydziale Humanistycznym

Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy

Oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy PoSWiN