• 04 STY 19

  Nagroda ministra za osiągnięcia organizacyjne

  Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US został wyróżniony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za organizację „Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu”.

  Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego (naukowcy, dydaktycy i organizatorzy) zostali wyróżnieni prestiżową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wśród docenionych znalazł się dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia organizacyjne – I stopnia. Podstawą do przyznania tego wyróżnienia są działania związane z przygotowaniem „Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu”, która odbywa się od 2012 roku we współpracy z: Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii US, Katedrą i Kliniką Psychiatrii PUM, Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie, Polskim Towarzystwem Neurologicznym Oddział w Szczecinie, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym Oddział w Szczecinie i Stowarzyszeniem Cogito. Cykl wykładów i badań w ramach konferencji, przyczynia się do podniesienia jakości wiedzy w zakresie neuronauk.

  Nagrody są corocznie przyznawane przez ministra nauki za wybitne wyniki naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią jest nagroda przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Łącznie nagrodzonych zostało 69 przedstawicieli świata akademickiego.

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane

  http://usz.edu.pl/nagroda-ministra-za-osiagniecia-organizacyjne/

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!