Adres email do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WH: wrsdwhus@gmail.com