Wydział Humanistyczny US uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie na dwa projekty konkursowe zgłoszone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Staże dla kierunków praktycznych WH oraz Humanista po studiach – Fachowiec po stażu

Informacja na stronie NCiBR


W marcu 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs programu MNiSW pn. „Szlakami Polski Niepodległej”.

Do konkursu zgłoszono 55 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu specjalistycznego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkurs zakwalifikował do finansowania m.in. wniosek dr. hab. Ryszarda Tomczyka, prof. US oraz dr Barbary Patlewicz – pracowników naukowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych WH. Członkami zespołu są również doktoranci.

Tytuł wniosku: „Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Polskie dziedzictwo narodowe.”

Informacja na stronie MNiSW