Konferencje i wydarzenia naukowe

Różne wydarzenia naukowe według ich organizacji przez różne Instytuty Wydziału Humanistycznego

VIII DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ ADLOJADA 2019
KULTURA I MEDIA
4–10 marca 2019 Szczecin
Osoba odpowiedzialna: Beata Wolska – Muzeum Narodowe, b.wolska@muzeum.szczecin.pl

Instytut Filozofii : prof. dr hab. Jaromir Brejdak, jaromir.brejdak@univ.szczecin.pl


III Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji Kognikacja 2019
3-4 kwietnia 2019 r., Pobierowo
Osoba odpowiedzialna: dr hab. Maciej Witek, prof. US, tel. 914443286, e-mail: maciej.witek@usz.edu.pl

______________________________________________________

Ogólnopolska konferencja czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka” i Zakładu Filozofii Kultury IF z cyklu Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy pod hasłem „Karol Marks i późny kapitalizm”.

16-2- września 2019 Pobierowo

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Jerzy Kochan, prof. US, jerzy_kochan@poczta.onet.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


V Interdyscyplinarna Psychologiczna Konferencja Młodych Naukowców „Burza Mózgów”

12 kwietnia 2019, Instytut Psychologii, Szczecin

Osoba odpowiedzialna: Prezes Koła Psyche Krystian Konieczny, konieczny@gmail.com, dr Magdalena Chęć, magda.chec@gmail.com

 


Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu w Szczecinie „Mózg- Sztuka – Kontrowersje”
13 kwietnia 2019, Aula Wydziału Humanistycznego
Osoba odpowiedzialna: mgr Ernest Tyburski, ernest.tyburski@gmail.com

Instytutu Psychologii: dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US, andrzej.potemkowski@wp.pl


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Miejsce pracy przyszłości. Kobiety w organizacjach.
11 marca 2019, Szczecin
Komitet organizacyjny:
Osoba odpowiedzialna: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

kolodziej.durnas@gmail.com


Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury
12 marca 2019, Szczecin

Osoba odpowiedzialna: dr Karolina Izdebska, karolina.izdebska@univ.szczecin.pl
_________________________________________________

Zdrowie i choroba na przestrzeni dziejów – aspekty społeczno-kulturowe.

październik 2019, Szczecin

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US, dr Wioleta Bryniewicz, urszulakozlowska@interia.pl, wioleta.pl@vp.pl


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka lokalnie”
11-13 kwietnia 2019, Szczecin
Kontakt: dr Marta Szulc, szulcmv@gmail.com, 695170585


„Wielokulturowość – Samorząd: wzajemne implikacje”
6-7 czerwca 2019 r., Pobierowo
Kontakt: dr Dorota Kowalewska, dorotab.kowalewska@gmail.com, 695225387, dr Małgorzata Mieczkowska, kwietny@gmail.com, 511204367


13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity
26-29 czerwca 2019 Gdańsk
Kontakt: Joerg Hackmann, jorg.hackmann@usz.edu.pl, 662070922


„Kennkarten” niemieckich Żydów w Szczecinie jako źródło historyczne.
XI/XII 2019, Szczecin
Kontakt: Joerg Hackmann, jorg.hackmann@usz.edu.pl, 662070922