Konferencje i wydarzenia naukowe

Różne wydarzenia naukowe według ich organizacji przez różne Instytuty Wydziału Humanistycznego

VI DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ ADLOJADA 2017
PAMIĘĆ I KULTURA
19–26 marca 2017 Szczecin
Koordynator do spraw filozoficznych: mgr Joanna Smoluk-Stachowska, tel. 691 176 472, <j.stachowska@onet.pl>


II Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji Kognikacja 2017
5-6 kwietnia 2017 r., Pobierowo
Kontakt: dr hab. Maciej Witek, prof. US, tel. 914443286, e-mail: maciej.witek@usz.edu.pl


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko i język w kontekście wczesnej edukacji
18-19.10.2017/Szczecin
Kontakt: dr Agnieszka Materne: materne@wp.pl


Konferencja naukowo-metodyczna „Animacja kultury – istota, metodyka, egzemplifikacja”
24.10.2017  Szczecin
Kontakt: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, dkubi@wp.pl


Człowiek w trajektorii umierania. 30 lat hospicjów na Pomorzu Zachodnim
listopad 2017
Kontakt: prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka, basiabelfer1@wp.pl


Edukacja Społeczna Do Sytuacji Kryzysowych
Szczecin/16.11.2017
Kontakt: Edyta Sielicka, edyta.sielicka@usz.edu.pl


V Seminarium Naukowo-Dydaktyczne z cyklu: Pedagogów Spotkania ze Sztuką
22-23.11. 2017/Szczecin
Kontakt: dr Paula Wiażewicz-Wótowicz: paula.wiazewicz-wojtowicz@whus.pl; dr Beata Birnbach: beata_birnbach@op.pl


VII Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.Przeciw wykluczeniu – problem uzależnień w rodzinie
01 – 02 grudnia Szczecin, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego US”Razem”
Kontakt: Angelika Felska tel. 506 533 449  angelika.iwaszkiewicz@wp.pl


Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki
pierwsza połowa grudnia 2017
Kontakt: Katedra Historii Wychowania, dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US, mail: elamagiera@op.pl


Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej
04 – 05 grudnia 2017 r.
Kontakt: dr hab. Marcin Wlazło, prof. US, tel.508 161 748, marcin.wlazło@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja  Naukowa „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci”
12 grudnia 2017 r.
Kontakt: Edyta Sielicka tel. 501 360 746  edyta.sielicka@usz.edu.pl


XXVI Konferencja Psychologii Rozwojowej
1-3 czerwca 2017
Kontakt: dr Celina Timoszyk-Tomczak: c.timoszyk@wp.pl

http://26okpr.whus.pl/


„Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: psychologiczne szanse – profity – zagrożenia”
wrzesień 2017, Szczecin lub Międzyzdroje
Kontakt: prof. dr hab. Jolanta Miluska: jmiluska@amu.edu.pl


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Miejsce pracy przyszłości. Automatyzacja, robotyzacja, praca w izolacji – między wyzwoleniem a zniewoleniem
12 marca 2018, Szczecin
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US
Członkowie: dr Karolina Izdebska, dr Regina Thurow

Karta zgłoszeniowa


Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Nowe media sztuki – Sztuka nowych mediów
Współczesne wyzwania dla pracy twórczej
13 marca 2018, Szczecin
Karta zgłoszeniowa


Konferencja Naukowa „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet”
19-20 kwiecień 2018
Kontakt: dr Katarzyna Zawadzka, katarzyna.zawadzka@usz.edu.pl, tel.: 91 444 32 48


„Problemy bezpieczeństwa. Obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego a zagrożenia militarne”
23 listopada 2018 r.
Kontakt: dr Jan Pilżys, jpil@wp.pl, tel. 504 928 947


Warsztaty: O śmierci bez przesady. Śmierć przez pryzmat kultury
26-27.10.2017 r., Kulice,
Kontakt: Marta Chmiel-Chrzanowska e mail: marta.chmiel-chrzanowska@usz.edu.pl


Konferencja międzynarodowa „Reformacja na Pomorzu Zachodnim”
8-9 grudnia 2017 r., Kulice
Kontakt: Paweł Migdalski, p_r_rmigdalski@poczta.onet.pl


O Konferencja międzynarodowa: „Pamięć Gryfitów”
Termin postulowany: październik 2017-styczeń 2018, Kulice
Kontakt: Paweł Migdalski, p_r_rmigdalski@poczta.onet.pl


Międzynarodowa konferencja naukowa „Pomorze w strefie Bałtyku w średniowieczu”
18-19 stycznia 2018 r., Kulice
Osoba odpowiedzialna ze strony polskiej – dr Paweł Migdalski, p_r_rmigdalski@poczta.onet.pl