Koła Naukowe

Wykaz Kół Naukowych działających na WH US:

1. Koło Naukowe „Politolog”;

2. Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości „Si vis pacem para bellum”;

3. Koło Naukowe Psychologii US;

4. Koło Naukowe Resocjalizacji;

5. Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej;

6. Koło Historii Wojskowości US;

7. Studenckie Koło Archeologiczne US „SKAUS”;

8. Koło Naukowe Pro Publico Bono;

9. Koło Naukowe Pro Res Publica;

10. Studenckie Koło Naukowe Socjologów;

11. Koło Naukowe Filozofii;

12. Koło Naukowe „Europeista”;

13. Koło Naukowe Krytyki Marksistowskiej;

14. Koło Naukowe Psychologów Ego;

15. Akademickie Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Primum Infans”;

16. Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”;

16. Koło Naukowe Gerontologii Społecznej;

17. Koło Naukowe „Human Security”;

18. Koło Naukowe Pływająca Stacja Badawcza Uniwersytetu Szczecińskiego;

19. Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego;

20. Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”;

21. Koło Naukowe Pedagogów opiekuńczych „Przyjaciele”.