Publikacje w układzie chronologicznym

  • 25 LIP 17

  Zarządzenie Rektora US w spr. stypendiów ministra

  W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 43/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zasad i

  • 18 PAŹ 17

  Wolny dzień – 2 listopada 2017 r. (czwartek)

  Informujemy, iż dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Szczecińskim w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r. Dziekanat będzie NIECZYNNY.

  • 31 MAJA 17

  Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018

  Rejestracja internetowa o stypendia w e-dziekanacie zostanie uruchomiana dla studentów w dniu 19 czerwca 2017 roku. Wszystkie aktualne informacje dotyczące stypendiów (regulaminy, stawiki) będą dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich

  • 23 MAJA 17

  UWAGA! Studenci ostatnich lat II°

  studia stacjonarne  i niestacjonarne

  • 28 LUT 17

  Uwaga studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) – organizacja roku 2016/2017

  Pod tym linkiem – TERMINARZ ZJAZDÓW, można pobrać terminarz zjazdów w roku akademickim 2016/2017  

  • 28 LUT 17

  Plany zajęć

  Plany zajęć dla poszczególnych kierunków i roczników studiów są zamieszczane na stronach poszczególnych Instytutów. DZIEKANAT NIE UKŁADA PLANÓW.