Publikacje w układzie chronologicznym

  • 01 LUT 18

  Nowy program „Granty na granty – promocja jakości II” dla jednostek naukowych i uczelni

  Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.

  • 07 MAR 18

  Nowe media sztuki. Sztuka nowych mediów

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 13 marca 2018 roku w Trafostacji Sztuki w Szczecinie

  • 01 LUT 18

  NCN – planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

  Przedstawiamy zestawienie konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, planowanych w 2018 roku.

  • 09 PAŹ 18

  Nauka brydża sportowego

  Sekcja Brydżowa AZS US zaprasza do nauki gry w brydża sportowego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 10.10.2018 (środa) o godz. 17.00 w sali 06 budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64.

  • 19 STY 18

  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – finansowanie projektów

  Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski konkursowe można składać w 3 modułach:

  • 11 PAŹ 18

  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za 2018 r. za najlepszą pracę doktorską

  Konkurs Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za 2018 rok za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych   Prezydent Miasta przedłużył termin składania prac konkursowych w dziedzinie nauk humanistycznych do dnia 15 listopada 2018 roku (czwartek). Wszystkie warunki konkursowe pozostają bez zmian.   Prace na konkurs można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta

  • 28 MAJA 18

  Mieszkaniec. Lider. Przywódca. Perspektywa samorządowa

  Dziekan WH, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty z cyklu Szczecin Humanistyczny, który wygłosi Prezydent Miasta Szczecin.

  • 07 MAR 18

  Miejsce pracy przyszłości

  Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MIEJSCE PRACY PRZYSZŁOŚCI. AUTOMATYZACJA: ROBOTYZACJA, KOMPUTERYZACJA, PRACA W IZOLACJI – MIĘDZY WYZWOLENIEM A ZNIEWOLENIEM, która odbędzie się 12 marca 2018 roku na Wydziale Humanistycznym US

  • 15 PAŹ 18

  Międzynarodowa Konferencja „Dziecko w świecie – świat w dziecku”

  Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Dziecko w świecie – świat w dziecku”, która odbędzie się 26 i 27 października b.r.

  • 25 MAR 17
  Lex Drewinski – Demo

  Lex Drewinski – Demo

  Plakat to obraz, który oprócz swej formalnej wartości zaopatrzony jest w istotną treść. Dla twórcy jest najbardziej uniwersalnym sposobem skomunikowania się z odbiorcą. Werbalny przekaz staje się tu zbędny lub mało istotny. Dobry obraz musi uwieść widza formą. To warunek niezbędny do skoncentrowania uwagi na dłużej i zachęta do wgłębienia się w jego istotę. Bywają

  • 14 MAR 18

  Legia Akademicka – wyniki testu

  Wyniki testu z dnia 10 marca 2018 r. znajdują się na stronie Legii Akademickiej

  • 23 MAJA 18

  Legia Akademicka – wręczenie kart mobilizacyjnych

  W dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali 194 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz WKU będą wręczać karty mobilizacyjne dla uczestników Legii Akademickiej, którzy złożyli wniosek o przeszkolenie praktyczne.