Publikacje w układzie chronologicznym

  • 23 MAJA 18

  Legia Akademicka – wręczenie kart mobilizacyjnych

  W dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali 194 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz WKU będą wręczać karty mobilizacyjne dla uczestników Legii Akademickiej, którzy złożyli wniosek o przeszkolenie praktyczne.

  • 16 STY 18

  Legia Akademicka – spotkanie 19 stycznia 2018 r. Plan zajęć i podział na grupy

  W DNIU 19 STYCZNIA BR. O GODZ. 16.00 w Auli Kongresowej przy ul. Krakowskiej 71-79 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień inaugurujące  szkolenie w ramach Legii Akademickiej.

  • 06 LUT 18
  Legia Akademicka – poprawiony plan zajęć!

  Legia Akademicka – poprawiony plan zajęć!

  Uwaga studenci! Plan zajęć Legii Akademickiej został poprawiony. Szczegóły w załączniku

  • 27 LIS 17

  Legia Akademicka

  Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MON dotyczące szkolenia wojskowego: 30 listopada 2017 r.

  • 06 LIS 17

  Konstytucja dla Nauki – ZAPROSZENIE

  JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni. Program spotkania: Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward

  • 10 GRU 18

  Konkursy na stanowisko magistranta-stypendysty w projekcie badawczym

  Kierownik projektu badawczego „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice’owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu” realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS1/03306 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Szczecińskim ogłasza konkurs na trzy stanowiska magistranta-stypendysty:

  • 21 LIS 18

  KONKURS STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW US STUDIÓW II I III st.

  Pod auspicjami JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Rektor York St. John University, w dniach 10-12.04.2019 w Yorku w Wielkiej Brytanii odbędzie się Światowa Konferencja Multidyscyplinarna „Alone Together” poświęcona zagadnieniu samotności (pozytywnej i negatywnej). 

  • 09 PAŹ 18

  Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu;

  • 01 LUT 18

  Konkurs na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, ogłosił Konkurs na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • 19 KWI 18

  Konkurs im. Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich

  Zachęcamy do składania wniosków grantowych w ogłoszonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) konkursie im. Bekkera.  Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

  • 05 LIS 18

  Konkurs fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłaszają V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

  • 17 PAŹ 17

  Konferencje Instytutu Socjologii WH

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe media sztuki – Sztuka nowych mediów Współczesne wyzwania dla pracy twórczej 13 marca 2018, Szczecin