Studia podyplomowe

Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Przygotowanie pedagogiczne

Obrona Terytorialna w Systemie Bezpieczeństwa Polski

Historia


Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK


od 12 czerwca 2017r.


https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php


po dokonaniu  elektronicznej  rejestracji na studia podyplomowe proszę wydrukować wniosek i  dostarczyć  (pocztą lub osobiście) komplet wymaganych dokumentów do odpowiedniego sekretariatu studiów podyplomowych

Oferta studiów podyplomowych  w roku akademickim 2017/2018:

kierunki pedagogiczne – Wydział Humanistyczny,  Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 6/17  Szczecin,   tel. 91 444-37-53,  91 444-37-58 

pozostałe kierunki – Wydział Humanistyczny ul Krakowska 71-79  pokój 059 (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)  tel. 91 444-33-00, 91 444-33-01

studia współrealizowane z Uniwersyteckim Centrum Edukacji  ul. Wawrzyniaka 15 Szczecin, tel. 91 444-38-17

Kierownicy studiów podyplomowych:

        1. „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Kierownik studiów: dr hab. Teresa Żółkowska, prof.US – tel. kontaktowy: 603 781 731

        2. „Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna”

Kierownik studiów: dr Bożena Grzeszkiewicz – tel. kontaktowy: 609 200 016

       3. „Przygotowanie pedagogiczne”

Kierownik studiów: dr Małgorzata Moś – tel. kontaktowy: 607 920 333

        4.Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji”

Kierownik studiów: dr Małgorzata Falkiewicz- Szult – tel. kontaktowy: 501 131 546

        5. „Historia”

Kierownik studiów: dr hab. Adam Makowski, prof US

        6. „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa Polski”

Kierownik studiów: dr hab. Henryk Walczak, prof US