Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Humanista po studiach – fachowiec po stażu”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa

Dofinansowanie projektu z UE: 1 645 549,12 zł

Reulamin rekrutacji

  • Aktualności

    Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 12.00, sala Rady Wydziału WH (194)