Humanista po studiach – Fachowiec po stażu

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Humanista po studiach – fachowiec po stażu”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa

Dofinansowanie projektu z UE: 1 645 549,12 zł

Aktualności

UWAGA STUDENCI:

Zanim przyniesiecie do nas komplet dokumentów (formularz SL – 1 egz., formularz RODO – 2 egz., umowa stażowa – 4 egz.), upewnijcie się, że macie aktualne wzory pobrane z naszej strony i pamiętajcie, że na umowie powinien znaleźć się podpis pracodawcy.

PROPOZYCJA MIEJSCA odbywania stażu

Poszukujemy stażysta na stanowisko fundraiser – jest to osoba zajmująca się budowanie relacji z darczyńcami oraz wspierająca organizację pod względem komunikacji.
Jeśli nie masz problemów z rozmową telefoniczną oraz bezpośrednim kontaktem to zapraszamy do naszej organizacji. Realizujemy działania edukacyjne, sportowo rekreacyjne i charytatywne. W najbliższym czasie przeprowadzimy również jeden z projektów związany z wykorzystaniem nowych technologii (Gotowi do lotu – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem mini dronów).
Dołącz do zespołu specjalistów i poznaj bliżej sektor trzeci.
Więcej informacji na temat naszej organizacji:

Dyżury w Biurze Projektu (pok 110 ICKiBS):

 • dr Monika Potkańska: czwartki, godz. 14.00 – 15.00
 • dr Tomasz Ślepowroński: poniedziałki, godz. 10.30 – 11.30
 • dr Katarzyna Zawadzka: czwartki, godz. 14.00 – 15.00
 • mgr Kamila Szpunar: środy, godz. 9.00 do 10.00
W sprawy biurowe naszego projektu stażowego zaangażowane są również dwie miłe i pomocne panie: p. Justyna Stawiak (pok. 170, tel.91 444 3107) oraz p. Aleksandra Jutrzenka (pok. 002, tel. 91 444 3226).
Prosimy zarówno koordynatorów, jak i studentów rozpoczynających staże o pobieranie u pań plakatów informacyjnych dla pracodawców.
 • Dnia 05.10.2018 godz. 11.30 odbędzie ponowna rekrutacja na staż z Projektu „Humanista po studiach fachowiec po stażu” w naszej sali 110 ICKu; kierunek: Management Instytucji Publicznych i Public Relations
 • Spotkanie rekrutacyjne II roku WiW będzie miało miejsce 17 I 2019 r. w sali nr 134 o godz. 14:20
 • Dnia 24.01.2019 r. o godz. 14.00 w sali 248  odbędzie się spotkanie informacyjne dla II roku MIPiPR, dotyczące II edycji stażu „Humanista po studiach – fachowiec po stażu” podczas którego będzie przeprowadzona rekrutacja.
 • UWAGA! Zmiana koordynatora kierunku Kognitywistyka: 28 lutego 2019 r. o godz. 16:00  odbędzie się spotkanie dla studentów kierunku Kognitywistyka  w Pracowni Badań Wyborczych – s. 131 w ICKiBS.

Uwaga:

 • Spotkania informacyjne związane z rekrutacją odbędą się w dniach od 1 do 8 marca  (w zależności od kierunku studiów);
 • dr Monika Potkańska zaprasza na spotkanie informacyjne studentów z kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations dnia 06.03.2018 r. godz. 14.30 w sali 228.
 • dr Adam Kucharski: spotkanie informacyjne dla studentów w dniu 8 marca 2018 r.
 • dr Tomasz Ślepowroński: spotkanie informacyjne dla studentów kierunku Historia i Studia nad Wojną i Wojskowością w dniu 8 marca 2018 r., godz. 15.30, sala 067
 • mgr Dominik Paszkiewicz: 5 i 12 marca 2018 r.
 • 05 kwietnia 2018 r.  –  zabranie informacyjne dotyczące projektu dla studentów psychologii
 •  12 kwietnia 2018 r. – przeprowadzono kolejne zebranie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie i sporządzono listę osób zainteresowanych udziałem w stażu; kierunek – psychologia.
 • 18.04-19.04. 2018 r.- spotkanie dla studentów Historia i studia nad wojną i wojskowością w sprawie zasad odbywania staży i uzgadniania programów stażowych
 • 19 kwietnia 2018 r. – studenci IV roku psychologii wypełnili formularze zgłoszeniowe.
 •  26 kwietnia 2018 r. – studenci III roku psychologii wypełnili formularze zgłoszeniowe.
 • 24 kwietnia, godz. 13.15,  sala 006 – spotkanie organizacyjne dla kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations II i III roku
 • 14.05-28.05. 2018 r.- Terminy przeprowadzenia testu A i testu B oraz wypełnienia Kwestionariusza Pomiaru Początkowego na kierunku Historia i studia nad wojną i wojskowością ​
 • 15.05.2018 r.  – ​na kierunku ​Historia i studia nad wojną i wojskowością​ odbyło się szkoleni​e​ na temat równości szans i niedyskryminacji.
 • 25.05 nawiązanie współpracy Instytutu Psychologii z pracodawcami KS-Service Agencją Pracy Tymczasowej oraz z Centrum Medycznym EuroMedis
 • 28.05 o godz. 12:00 spotkanie informacyjne dot. procedur i dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie dla studentów psychologii zainteresowanych udziałem w stażu
 • 28.05 o godz. 12:30 szkolenie dot. równości szans i niedyskryminacji dla studentów psychologii biorących udział w projekcie
 • 28.05 godz. 13:00 spotkanie informacyjne dot. miejsc stażowych dla studentów psychologii – lista miejsc stażowych studentów, przekazanie informacji o dostępnych miejscach odbywania stażu
 • 28.05. godz. 13:30 przeprowadzenie Testu A i Testu B oraz Kwestionariusza Pomiaru Początkowego wśród studentów psychologii

Reulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu (ZUS)

Oświadczenie uczestnika projektu obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Regulamin staży

Umowa stażu

Aneks do umowy (RODO)

Aneks do umowy dla kilku studentów (RODO)

Dziennik stażu

Formularz zgłoszeniowy pracodawcy

Formularz zgłoszeniowy studenta

Formularz SL

Program stażu

Wzór pisma dot. wypłaty dla studentów

Wniosek o refundację kosztów stażysty

Skierowanie na badania lekarskie

Studentki Managementu Instytucji Publicznych i PR szykują się do podjęcia stażu. Koordynator kierunku pani dr Monika Potkańska dopina kolejne umowy.

Studentka podczas stażu

sdr