Humanista po studiach – Fachowiec po stażu

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Humanista po studiach – fachowiec po stażu”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa

Dofinansowanie projektu z UE: 1 645 549,12 zł

Aktualności

Dyżury w Biurze Projektu (pok 110 ICKiBS):

 • dr Monika Potkańska: wtorki, godz. 13.00 – 14.00
 • dr Tomasz Ślepowroński: poniedziałki, godz. 10.30 – 11.30
 • mgr Dominik Paszkiewicz: wtorki, godz. 9.00 – 10.00
 • mgr Kamila Szpunar: środy, godz. 9.00 do 10.00

Uwaga:

 • Spotkania informacyjne związane z rekrutacją odbędą się w dniach od 1 do 8 marca  (w zależności od kierunku studiów);
 • dr Monika Potkańska zaprasza na spotkanie informacyjne studentów z kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations dnia 06.03.2018 r. godz. 14.30 w sali 228.
 • dr Adam Kucharski: spotkanie informacyjne dla studentów w dniu 8 marca 2018 r.
 • dr Tomasz Ślepowroński: spotkanie informacyjne dla studentów kierunku Historia i Studia nad Wojną i Wojskowością w dniu 8 marca 2018 r., godz. 15.30, sala 067
 • mgr Dominik Paszkiewicz: 5 i 12 marca 2018 r.
 • 05 kwietnia 2018 r.  –  zabranie informacyjne dotyczące projektu dla studentów psychologii
 •  12 kwietnia 2018 r. – przeprowadzono kolejne zebranie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie i sporządzono listę osób zainteresowanych udziałem w stażu; kierunek – psychologia.
 •  19 kwietnia 2018 r. – studenci IV roku psychologii wypełnili formularze zgłoszeniowe.
 •  26 kwietnia 2018 r. – studenci III roku psychologii wypełnili formularze zgłoszeniowe.
 • 24 kwietnia, godz. 13.15,  sala 006 – spotkanie organizacyjne dla kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations II i III roku
 • 25.05 nawiązanie współpracy Instytutu Psychologii z pracodawcami KS-Service Agencją Pracy Tymczasowej oraz z Centrum Medycznym EuroMedis
 • 28.05 o godz. 12:00 spotkanie informacyjne dot. procedur i dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie dla studentów psychologii zainteresowanych udziałem w stażu
 • 28.05 o godz. 12:30 szkolenie dot. równości szans i niedyskryminacji dla studentów psychologii biorących udział w projekcie
 • 28.05 godz. 13:00 spotkanie informacyjne dot. miejsc stażowych dla studentów psychologii – lista miejsc stażowych studentów, przekazanie informacji o dostępnych miejscach odbywania stażu
 • 28.05. godz. 13:30 przeprowadzenie Testu A i Testu B oraz Kwestionariusza Pomiaru Początkowego wśród studentów psychologii

Lista studentów zakwalifikowanych, kierunek: Management Instytucji Publicznych i PR >> zobacz<<

Lista studentów zakwalifikowanych, kierunek: Kognitywistyka komunikacji >>zobacz<<

Lista studentów zakwalifikowanych, kierunek: Historia i Studia nad wojną i wojskowością >>zobacz<<

Lista studentów zakwalifikowanych, kierunek: Psychologia >>zobacz<<

Reulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu (ZUS)

Oświadczenie uczestnika projektu obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Regulamin staży

Umowa stażu

Dziennik stażu

Formularz zgłoszeniowy pracodawcy

Formularz zgłoszeniowy studenta

Formularz SL

Program stażu

Wniosek o refundację kosztów stażysty

Skierowanie na badania lekarskie

Studentki Managementu Instytucji Publicznych i PR szykują się do podjęcia stażu. Koordynator kierunku pani dr Monika Potkańska dopina kolejne umowy.