Habilitacje - Wydział Humanistyczny
    • 28 MAR 18

    dr Sylwia Słowińska

    1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pobierz 2. Autoreferat pobierz 3. Skład Komisji habilitacyjnej pobierz 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – 18/12/2017 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego – 06/03/2018 – powołanie Komisji Habilitacyjnej