• 28 MAR 18

    dr Sylwia Słowińska

    1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pobierz 2. Autoreferat pobierz 3. Skład Komisji habilitacyjnej pobierz 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – 18/12/2017 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego – 06/03/2018 – powołanie Komisji Habilitacyjnej – 06/07/2018 – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – 20/09/2018 – uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 5. Recenzje prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

    • 25 WRZ 18

    dr Radosław Ptaszyński

    1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pobierz 2. Autoreferat pobierz 3. Skład Komisji habilitacyjnej pobierz 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – 22/02/2018 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego – 10/04/2018 – powołanie Komisji Habilitacyjnej – 20/06/2018 – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – 20/09/2018 – uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 5. Recenzje ks. prof. dr hab. Józef