• 27 MAR 16

  Obrony prac doktorskich

  Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a.

  prof. dr hab. Tadeusz Szubka – promotor
  mgr Artur Kosecki
  Obrona: 6 czerwca 2019 r.
  Stopień nadano:
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski
  – dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

  Plik do pobrania

  Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej w polityce bezpieczeństwa państwa po roku 1999.

  dr hab. Jarosław Piątek, prof. US – promotor
  dr Szczepan Stempiński – promotor pomocniczy
  mgr Marceli Furmann
  Obrona: 7 marca 2019 r.
  Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Jerzy Konieczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  – prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.Długosza w Częstochowie

  Plik do pobrania

  Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich okręgu poznańskiego w latach 1989-2015.

  dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US – promotor
  mgr Paweł Radziszewicz
  Obrona: 27 lutego 2019 r.
  Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski
  – dr hab. Joanna Sosnowska, Uniwersytet Łódzki

  Plik do pobrania

  Ziemie Zachodnie i Północne w polskim filmie fabularnym (1945-1970).

  dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US – promotor
  mgr Maciej Kowalski
  Obrona: 14 lutego 2019 r.
  Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  – dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

  Plik do pobrania

  Wizerunki kobiecości i męskości w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej.

  dr hab. Marcin Wlazło, prof. US – promotor
  mgr Maciej Sokołowski-Zgid
  Obrona: 18 stycznia 2019 r.
  Stopień nadano: 14 lutego 2019 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  – dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

  Plik do pobrania

  Polityka etniczna w III Rzeczpospolitej w ocenie liderów mniejszości ukraińskiej.

  dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US – promotor
  dr Małgorzata Mieczkowska – promotor pomocniczy
  mgr Amadeusz Urbanik
  Obrona: 10 stycznia 2019 r.
  Stopień nadano: 17 stycznia 2019 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
  – dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

  Plik do pobrania

  Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich. Oczekiwania a rzeczywistość.

  prof. dr hab. Barbara Kromolicka – promotor
  mgr Bożena Majewicz
  Obrona: 30 października 2018 r.
  Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  – dr hab. Julita Orzelska, Uniwersytet Szczeciński

  Plik do pobrania

  Filozofia społeczna Róży Luksemburg.

  dr hab. Jerzy Kochan, prof. US – promotor
  mgr Damian Winczewski
  Obrona: 26 października 2018 r.
  Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski
  – dr hab. Tomasz Czakon, Uniwersytet Śląski

  Plik do pobrania

  Księgi seweriańskie Historii rzymskiej Kasjusza Diona (LXXIV-LXXX) i ich bizantyńscy epitomatorzy.

  dr hab. Danuta Okoń, prof. US – promotor
  dr Małgorzata Cieśluk – promotor pomocniczy
  mgr Kamil Biały
  Obrona: 18 października 2018 r.
  Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki
  – prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

  Plik do pobrania

  Multimedialne opowieści o sobie i o świecie w blogach nastolatków.

  dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – promotor
  dr Ewa Murawska – promotor pomocniczy
  mgr Marta Gliniecka
  Obrona: 27 września 2018 r.
  Stopień nadano:
  Recenzenci
  – dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
  – dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Plik do pobrania

  Wpływ kabały na filozofię Giovanniego Pica della Mirandoli.

  dr hab. Jaromir Brejdak, prof. US – promotor
  dr Piotr Goniszewski – promotor pomocniczy
  mgr Joanna Smoluk-Stachowska
  Obrona: 26 września 2018 r.
  Stopień nadano:
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  – dr hab. Danilo Facca, prof. PAN, Polska Akademia Nauk

  Plik do pobrania

  Typy animatorów artystycznej kultury studenckiej w środowisku akademickim Szczecina.

  prof. dr hab. Dariusz Kubinowski – promotor
  dr Marek Matyjewicz – promotor pomocniczy
  mgr Jerzy Grzegorek
  Obrona: 25 września 2018 r.
  Stopień nadano:
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
  – dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

  Plik do pobrania

  Wartości kobiece w biznesie.

  prof. dr hab. Renata Ziemińska – promotor
  dr Marta Hozer-Koćmiel – promotor pomocniczy
  mgr Monika Różycka
  Obrona: 20 czerwca 2018 r.
  Stopień nadano: 20 września 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  – dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

  Plik do pobrania

  Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014.

  dr hab. Elżbieta Magiera, prof US – promotor
  mgr Barbara Żakowska
  Obrona: 18 czerwca 2018 r.
  Stopień nadano: 20 września 2018 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Uniwersytet Gdański
  – dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

  Plik do pobrania

  Krytyka społeczeństwa kapitalistycznego w brytyjskiej filozofii społecznej (Miliband, Hervey, Eagleton).

  dr hab. Jerzy Kochan, prof US – promotor
  mgr Ireneusz Kawa
  Obrona: 19 czerwca 2018 r.
  Stopień nadano: 20 września 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Halina Walentowicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
  – dr hab. Tomasz Czakon, Uniwersytet Śląski

  Plik do pobrania

  Proces europeizacji Finlandii ze szczególnym uwzględnieniem Laponii. Doświadczenia  społeczno-gospodarcze.

  dr hab. Ryszard Tomczyk, prof US – promotor
  dr Marek Górka – promotor pomocniczy
  mgr Krzysztof Kaczmarek
  Obrona: 22 maja 2018 r.
  Stopień nadano: 21 czerwca 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
  – dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski

  Plik do pobrania

  Nauczycielskie koncepcje refleksyjności. Studium fenomenograficzne.

  dr hab. Anna Murawska, prof US – promotor
  dr Małgorzata Wałejko – promotor pomocniczy
  mgr Agnieszka Jankowska
  Obrona: 7 maja 2018 r.
  Stopień nadano: 17 maja 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  – dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG, Uniwersytet Gdański

  Plik do pobrania

  Kształtowanie narastającego państwowego zasobu archiwalnego w Polsce od 1983 r. Praktyka archiwalna na przykładzie wybranych archiwów państwowych.

  prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
  mgr Marta Zalewska
  Obrona: 19 kwietnia 2018 r.
  Stopień nadano: 17 maja 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  – dr hab. Dariusz Aleksander Rymar, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

  Plik do pobrania

  Williama P. Alstona koncepcja języka religijnego. Analiza krytyczna

  dr hab. Maciej Witek, prof. US – promotor
  mgr Grzegorz Klicki
  Obrona: 8 marca 2018 r.
  Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza, Uniwersytet Opolski
  – prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, Uniwersytet Szczeciński

  Plik do pobrania

  Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych

  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – promotor
  mgr Aleksander Cywiński
  Obrona: 27 lutego 2018 r.
  Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  – dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

  Plik do pobrania

  Wzór społeczny starości w podręcznikach do gimnazjum

  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – promotor
  mgr Monika Kalinowska
  Obrona: 27 lutego 2018 r.
  Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
  – dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  Plik do pobrania

  Percepcyjno-motoryczna terapia umiejętności szkolnych uczniów klas I-III ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym i dysleksją

  dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US – promotor
  dr hab. Lilianna Konopska – promotor pomocniczy
  mgr Izabela Krempińska
  Obrona: 1 lutego 2018 r.
  Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
  Recenzenci
  – dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
  – dr hab. Grzegorz Szumski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

  Plik do pobrania

  Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego. Podejście makroregionalne i wielopoziomowe

  prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – promotor
  dr Artur Staszczyk – promotor pomocniczy
  mgr Marta Szulc
  Obrona: 31 stycznia 2018 r.
  Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
  – dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

  Plik do pobrania

  Zagadnienie godności osoby ludzkiej w ujęciu Roberta Spaemanna i Hansa Jonasa w kontekście postępu biotechnologicznego i biomedycyny

  ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US – promotor
  mgr Robert Chalecki
  Obrona: 19 stycznia 2018 r.
  Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  – dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Plik do pobrania

  Współczesne próby naturalistycznego ujęcia doświadczeń mistycznych. Analiza krytyczna.

  dr hab. Maciej Witek, prof. US – promotor
  mgr Paweł Kordula
  Obrona: 5 stycznia 2018 r.
  Stopień nadano:
  Recenzenci
  – ks. prof. dr hab. Józef Bremer, Akademia Ignatianum w Krakowie
  – dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński

  Plik do pobrania

  Znaczenie polityczne symboliki organizacji neonazistowskich w Republice Federalnej Niemiec
  dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US – promotor
  mgr Sławomir Ozdyk
  Obrona: 25 października 2017 r.
  Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
  – dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

  Plik do pobrania

  Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Republiki Turcji
  dr hab. Jarosław Piątek, prof. US – promotor
  dr Fuad Jomma – promotor pomocniczy
  mgr Piotr Mszyca
  Obrona: 12 października 2017 r.
  Stopień nadano: 19 października 2017 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Hassan Jamsheer, Uniwersytet Łódzki
  – dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

  Plik do pobrania

  Człowiek w ujęciu Swamiego Vivekanandy. Tradycja a nowoczesność
  dr hab. Jerzy Kochan, prof. US – promotor
  mgr Marta Kaszubowska
  Obrona: 17 października 2017 r.
  Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.
  Recenzenci
  – ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
  – dr hab. Jacek Prokopski, Politechnika Wrocławska

  Plik do pobrania

  Stosunek władz administracyjnych do średniowiecznego dziedzictwa architektury i urbanistyki na Pomorzu Zachodnim (w granicach województwa szczecińskiego) w latach 1945-1970
  prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – promotor
  mgr Arkadiusz Małecki
  Obrona: 21 czerwca 2017 r.
  Stopień nadano: 22 września 2017 r.
  Recenzenci
  – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  – prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski

  Plik do pobrania

  Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990
  dr hab. Adam Makowski, prof. US – promotor
  dr Tomasz Ślepowroński – promotor pomocniczy
  mgr Zofia Fenrych
  Obrona: 25 maja 2017 r.
  Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski
  – dr hab. Konrad Białecki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

  Plik do pobrania

  Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w liceum ogólnokształcącym

  dr hab. Tomasz Zimny – promotor
  dr Paweł Popek – promotor pomocniczy
  mgr Anna Kowalik-Conder
  Obrona: 15 maja 2017 r.
  Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

  Recenzenci
  – dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  – dr hab. Ewa Szadzińska, Uniwersytet Śląski

  Plik do pobrania

  Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych
  prof. dr hab. Barbara Kromolicka – promotor
  mgr Anna Linka
  Obrona: 28 lutego 2017 r.
  Stopień nadano: 9 marca 2017 r.

  Recenzenci
  – dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
  – dr hab. Beata Bugajska, Uniwersytet Szczeciński

  Plik do pobrania

  Działania zbrojne Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie na przykładzie I Batalionu Oddziałów Hrubieszowskich BCh Stanisława Basaja „Rysia” w latach 1942-1944
  dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US – promotor
  dr Barbara Patlewicz – promotor pomocniczy
  mgr Szymon Solak
  Obrona: 12 stycznia 2017 r.
  Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
  – prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Plik do pobrania

  Książę Jan Fryderyk i jego dwór
  prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
  mgr Monika Ogiewa-Sejnota
  Obrona: 12 stycznia 2017 r.
  Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

  Recenzenci
  – dr hab. Andrzej Kamieński, prof. PAN, Polska Akademia Nauk
  – dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie

  Plik do pobrania

  Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczpospolitej Polskiej
  prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US – promotor
  dr Marcin Orzechowski – promotor pomocniczy
  mgr Arkadiusz Krawcewicz
  Obrona: 11 stycznia 2017 r.
  Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
  – prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

  Plik do pobrania

  Kompetencje nauczycieli języka niemieckiego w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceach ogólnokształcących
  dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – promotor
  mgr Beata Stelter
  Obrona: 5 stycznia 2017 r.
  Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  – dr hab. Małgorzata Kabat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Plik do pobrania

  Sylwetki cesarzy kryzysu III wieku w historiografii późnego antyku
  dr hab. Danuta Okoń, prof US – promotor
  mgr Michał Baranowski
  Obrona: 22 grudnia 2016 r.
  Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Adam Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski
  – dr hab. Robert Suski, Uniwersytet w Białymstoku

  Plik do pobrania

  Proces archiwotwórczy i problemy opracowania akt Urzędów Bezpieczeństwa-Służby Bezpieczeństwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1990
  prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
  dr Zygmunt Kozak, Uniwersytet Szczeciński – promotor pomocniczy
  mgr Tomasz Błaszak
  Obrona: 1 grudnia 2016 r.
  Stopień nadano: 8 grudnia 2016 r.

  Recenzenci
  – dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  – dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie

  Plik do pobrania

  Relacje Polaków z innymi narodami i grupami etnicznymi w Mandżurii w latach 1898-1949
  prof. dr hab. Andrzej Furier – promotor
  mgr Anna Faryńska
  Obrona: 20 października 2016 r.
  Stopień nadano: 10 listopada 2016 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Wojciech Materski, Polska Akademia Nauk
  – dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

  Plik do pobrania

  Relacja mistrz-uczeń w edukacji akademickiej na przykładzie artystycznej szkoły wyższej
  dr hab. Anna Murawska, prof US – promotor
  mgr Teresa Andrzejewska
  Obrona: 14 października 2016 r.
  Stopień nadano: 10 listopada 2016 r.

  Recenzenci
  – dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
  – dr hab. Anna Sajdak, Uniwersytet Jagielloński

  Plik do pobrania

  Konflikt w zachodniosudańskim regionie Darfur i jego uwarunkowania w okresie od 2003 do 2011 r.
  dr hab. Maciej Ząbek, prof UW – promotor
  dr Luiza Wojnicz-Smal, Uniwersytet Szczeciński – promotor pomocniczy
  mgr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa
  Obrona: 13 października 2016 r.
  Stopień nadano: 13 października 2016 r.

  Recenzenci
  – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  – dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski

  Plik do pobrania

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Features