TRZYSEMESTRALNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edycja XIV     październik 2017 –  marzec 2019  

 Kwalifikacje:  Absolwent uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w :  przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  w klasach  I-III szkoły podstawowej.

Kandydaci:  na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych  na poziomie studiów I  i II stopnia, posiadające kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Uwaga! Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Czas trwania studiów: 3 semestry

Tryb studiów: Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym co dwa, trzy tygodnie; w piątki (od godz.15-20) i soboty ( od 8-20). Zajęcia są prowadzone  formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.  Wszystkie zajęcia odbywają się  w Instytucie Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17

Opłata: 1300 zł  za semestr ( możliwość rozłożenia opłaty semestralnej max na 4 raty) . Nie pobiera się opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty:
– Kwestionariusz kandydata na studia;

– odpis dyplomu (jeśli studia nie są o specjalności  nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia  o przygotowaniu pedagogicznym);

– ksero dowodu osobistego;

– podpisane 2 zdjęcia.

 

Plan zajęć – edycja 14, semestr 1 <– kliknij

Plan zajęć – edycja 13, 3 semestr <– kliknij

 

Kontakt:

 Kierownik Studiów Podyplomowych:   dr Bożena Grzeszkiewicz , tel. 609200016  , email: bozena_owl@op.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych:   mgr Elżbieta Majer, Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3 71-431 Szczecin ,

email: elzbieta.majer@whus.pl,

tel. 91 444 3758