Godziny otwarcia / kontakt

W SPRAWACH STUDENCKICH PRZYJMUJE

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US

wtorek 12.00-13.00
piątek 14.00-15.00

zapisy i harmonogram spotkań z Prodziekanem prowadzi Kierownik Sekcji Studenckiej – pok. 163

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNY
WTOREK 11.00 – 14.00
ŚRODA 11.00 – 14.00
CZWARTEK 11.00 – 14.00
PIĄTEK 11.00 – 14.00
DODATKOWY DYŻUR W PIĄTEK ZJAZDOWY 15.00 – 17.00
SOBOTA ZJAZDOWA 9.00 – 13.00

 

POK. 160 – OBSŁUGIWANE KIERUNKI POK. 161 – OBSŁUGIWANE KIERUNKI
Tel.  91 444 – 3232,- 3354, – 3291 Tel.  91 444 – 3254, – 3355
1.ARCHEOLOGIA 1. ANIMACJA KULTURY
2.BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2. FILOZOFIA
3.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3. KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI
4.HISTORIA 4. MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA
5.MEDIA I CYWILIZACJA 5. PEDAGOGIKA
6.MANAGEMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PR. 6. PEDAGOGIKA SPECJALNA
7.POLITOLOGIA 7. PRACA SOCJALNA
8. PSYCHOLOGIA 8. SOCJOLOGIA
9.STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
10.STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ

 

Wydawanie dyplomów absolwentom, obsługa finansowa studentów – pok. 192

OD WTORKU DO PIĄTKU 11.00 – 14.00

tel. 91 444 32 44
e-mail: monika.czesnik@usz.edu.pl

Kierownik Sekcji ds. Studenckich
Urszula Lokś

pokój 163
tel. 91 444 31 08
fax. 91 444 32 33
e-mail: urszula.loks@usz.edu.pl