Materiały do pobrania

  • Sprawozdanie z działalności naukowej doktoranta: Pobierz link
  • Wzór zapisu bibliograficznego: Pobierz
  • Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym: Pobierz
  • Karta obiegowa: Pobierz

DOTACJA CELOWA:

  • Podanie dla osób, które wykorzystały już otrzymane dofinansowanie zadań badawczych ze środków dotacji celowej: Pobierz
  • Wzór kalkulacji wstępnej dostępny na stronie: Pobierz
  • Formularz potwierdzenia udziału w konferencji: Pobierz
  • Umowa wyjazdowa (dotacja celowa): Pobierz
  • Oświadczenie do delegacji: Pobierz
  • Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej: Pobierz