• 15 MAJA 18

  DNI Bezpieczeństwa – VIII Konferencja Bezpieczeństwa

  Instytut Politologii i Europeistyki WH zaprasza w dniach 5 – 7 czerwca 2018 r. do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji młodych naukowców pod honorowym patronatem Dziekan WH dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US

  Idea konferencji:
  W dobie zagrożeń asymetrycznych granice pomiędzy wewnętrznością a zewnętrznością zacierają się idąc w kierunku hybrydowości podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Stawia to społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami. Dawne raporty tj. Agenda dla pokoju ONZ dziś wymagają aktualizacji. Lokalne strategie bezpieczeństwa tracą na swojej sile. Nurty i koncepcje polityczne zmuszone są do ponownego sformułowania.
  Otoczenie zewnętrzne warunkuje zagrożenia wewnętrzne, które dziś przez pryzmat globalizacji i umów multilateralnych przenikają się wzajemnie. Przestępczość zorganizowana, proliferacja broni masowego rażenia czy choćby patologie społeczne nie posiadają granic swojego zasięgu. Na pierwszy plan wysuwa się terroryzm jako narzędzie siły dla grup o ograniczonych zasobach decyzyjnych dla państw i społeczności międzynarodowej. Bezpieczeństwo państwa potrzebuje przeformułowania. Proces dążenia do pożądanego stanu jest uzależniony od wielu determinantów.
  Mnogość powyższych czynników wysuwa cały ogrom problemów badawczych przed którymi stają dziś młodzi ludzie nauki. Na te i wiele innych zagadnień postarają się oni odpowiedzieć podczas niniejszej konferencji. Świeżość spojrzenia na problematykę z pewnością dostarczy wiele ciekawych wniosków i przyniesie interesujące rozwiązania w rozmaitych dziedzinach.

  Miejsce obrad:
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  Instytut Politologii i Europeistyki
  ul. Krakowska 71-79
  71-017 Szczecin

  Informacje techniczne:
  – zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2017 roku;
  – prelekcje odbywać się będą w salach 114 oraz 155; oraz 006, 235, 237, 329, 110 – panele

  Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki WHUS

  Współorganizatorzy:

  Koło naukowe Bezpieczeństwa i wojskowości
  Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego
  Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Szczecin
  Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

  Rada naukowa:
  Dr hab Urszula Chęcińska, prof. US
  dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
  Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  dr hab. Jarosław J. Piątek, prof. US
  dr hab. Dariusz Wybranowski, prof. US
  dr hab. Marek Żurek, prof. US
  dr Monika Potkańska
  dr Liana Hurska-Kowalczyk
  dr Luiza Wojnicz-Smal
  dr Cezary Guźniczak
  dr Janusz Jartyś
  dr Szczepan Stempiński
  mgr Sylwia Serwońska

  Komitet Organizacyjny:
  dr hab. Jarosław J. Piątek, prof. US
  dr hab. Renata Podgórzańska
  członkowie koła naukowego Bezpieczeństwa i wojskowości Si vis pacem para bellum

  Sekretarze konferencji:
  dr Liana Hurska-Kowalczyk
  mgr Sylwia Serwońska
  Adrianna Śpiechowicz
  Wojciech Zuchowicz

  Koordynatorzy escape room WHUS
  Wojciech Zuchowicz

  Logistyka
  Karolina Machtyn

  Opracowanie techniczne
  Bartłomiej Orszulak

  PROGRAM KONFERENCJI

  Szczecin, 05.06.2018 rok
  09:00-09:15 OTWARCIE KONFERENCJI (sala 155)
  Moderator: Adrianna Śpiechowicz
  Prof. dr hab. Urszula Chęcińska – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  Prof. Dr hab. Janusz Ruszkowski – Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  Adrianna Śpiechowicz – Przewodnicząca Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para bellum
  9:15-13:00 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI
  13:30 escape room – start przy gabinecie 203

  21:00 Dni Bezpieczeństwa c.d…, Jagiellońska 89, Szczecin

  Szczecin, 06.06.2018 rok

  10:00-14:00 OBRADY W PANELACH
  13:00 Szkolenie dla zakwalifikowanych uczestników
  Miejsce:
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  Instytut Politologii i Europeistyki
  ul. Krakowska 71-79
  71-017 Szczecin
  sala 113 ICBiKS
  Ilość miejsc: 12.

  Szczecin, 07.06.2018 rok

  12:00 – 13:00 Wykład Prezydenta Miasta Szczecin – Pana Piotra Krzystka
  Sala 155 WHUS
  13:00 Zakończenie konferencji

  Zgłoszenia:
  Do 20 maja 2018 roku na mail:
  sivispacemparabellumwhus@gmail.com
  Wystąpienia:
  podając:
  1. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy/zawodowy
  2. Uniwersytet
  3. Tytuł wystąpienia
  4. Krótki abstrakt
  Postery należy zgłaszać jw. – następnie przesłanie posteru w pliku pdf do dnia 3 czerwca 2018 roku na powyższy mail.

  Czynne i bierne uczestnictwo jest nieodpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.

   

Ostatnie aktualnościStudia na WH • Kandydaci

  Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin w mieście pachnącym czekoladą!

  Interesująca teoria i wciągająca praktyka.
  Sprawdź!
 • Studenci

  Bogaty plan na studia: wytrwała nauka i dużo radości ze studenckiego życia...

  A dodatkowo wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu!
  Wystarczy kliknąć!
 • Doktoranci

  Dla tych co pragną więcej!

  Dla poszukujących nadrzędnych wartości w życiu - dążących do trudnej prawdy, cierpliwego dobra i ukrytego piękna.
  Zrób ten krok!