Akty prawne

Szanowni Państwo, zarządzenia Dziekana oraz uchwały Rady Wydziału są dostępne wyłącznie dla pracowników WHUS. Login oraz hasło można uzyskać
u Pani Kierownik Dziekanatu – mgr Urszuli Kosińskiej pod adresem: dziekanat@whus.pl